pr4x15_admin
148 Articles0 Comments

A

Ono što interesuje sve nas. Angažman kao stanje svesti grupe koja se razlikuje od zalaganja eliminisanje činova,akcija i delanja ? Kolega koji je preuzeo obavezu da “umesto da priča o čemu ho…