pr4x15_admin
124 Articles0 Comments

Čitanje Lakanovih spisa

Prevrat subjekta i dijalektika želje u Frojdovskom nesvesnom Darodavac biblioteci iz koje se čita : Dr. Milomir S. Popović, Prosveta – Beograd , preveo Radoman Kordić, 1983. OVAJ TEKST PREDSTAVLJA …

Zheleznaya doroga (2007)

Vlji bil direktor shkole ? I vi ne imaju novi informaticheskij razred a ni salu za fiskulturni aktivnosti ? Stara lokomitiva radi na ugalj, neka vam deca pomognu da iskopate iz najveceg kopa na sve…