pr4x15_admin
134 Articles0 Comments

Simulakrum života

Totalna vidljivost svet ali mi više ništa ne vidimo. Jednodimenzionalni svet kako kaže Markuze. Nije igra već je smrtno ozbiljno odsudstvo metafora nad golim ponuđenim telom. Sve je na raspolaganju…

I,Daniel Blake

Tek je sada, kaže Loach, kolaps koji su predviđali prisutan u našim životima. “Govorili smo da svaka kriza znači više zahteva od radničke klase, više eksploatacije, ali smo govorili načelno. Ljudi …