Izgubljeno / Nadjeno

Jugoslavija u Agambenovim očima

1 min read

Razmatrajući tvrdnju u svojoj najpoznatijem delu “Homo sacer” Agamben poredi odnos između prirodnog i pravnog stanja koja se pokazuju u izvanrednom stanju navodi i sledeći deo vezan za Jugoslaviju :

“U toj perspektivi, na ono što se događa u bivšoj Jugoslaviji i, općenitije, u procesima rastvaranja tradicionalnih dræavnih struktura Istočne Evrope, ne smijemo gledati kao na ponovnu uspostavu prirodnog stanja borbe svih protiv sviju, koje prethodi konstituciji novih državnih ugovora i novih nacional-državnih lokalizacija, nego prije kao na raskrivanje izvanrednog stanja kao permanentne strukture pravno političke de-lokacije i dis-lokacije. Nije posrijedi dakle regres političke organizacije prema prevladanim formama, nego upozoravajući događaji koji, poput okrvavljenih glasnika, navješćuju novi nomos zemlje, koji će [ ako načelo na kojemu se zasniva ne bude stavljeno u pitanje] težiti proširenju na čitavu planetu”

Pročitaj ceo Homo Sacer  kod drugova na Monoskopovom sajtu 

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *