Čitanje Lakanovih spisa

Prevrat subjekta i dijalektika želje u Frojdovskom nesvesnom Darodavac biblioteci iz koje se čita : Dr. Milomir S. Popović, Prosveta – Beograd , preveo Radoman Kordić, 1983. OVAJ TEKST PREDSTAVLJA …

Oznacitelj za “green vcr”

Kratki film koji se prikazuje na MUBIju , poljski short film How to reach god through proper exercise je izazvao moju paznju obzirom na cudni dijalog koji se uspostavlja na pocetku treninga. Uglavn…