Bruce Lee šiba sa kravatom

Današnje generacije kada definišu status kultnih stvari, retko kada tragaju za genealogijom pojmova sa kojima barataju a uticaj kako je nešto dobilo status kultnog je irelevantan u bezbrojnim kopij…