Bruce Lee šiba sa kravatom

Današnje generacije kada definišu status kultnih stvari, retko kada tragaju za genealogijom pojmova sa kojima barataju a uticaj kako je nešto dobilo status kultnog je irelevantan u bezbrojnim kopij…

Treptaji istine u Rashomonu

Iako se u originalnom filmu ne pojavljuje kao dominantan motiv, u originalnom tekstu koji je Kurosawa pozajmio od teksta priče koju je napisao Akutagawa – presudna uloga se dodeljuje vetru. V…